Dosign Academy
Verdiepingsmodule 2: Explosieveiligheid (ATEX)
Aanbod
Verdiepingsmodule 2: Explosieveiligheid (ATEX)
  • Locatie
    Rotterdam
  • Duur
    6 dagdelen

Algemene informatie

Explosiegevaar kan zich voordoen binnen alle organisaties waar gewerkt wordt met brandbare gassen, dampen of poeders. Dit brengt voor zowel engineersbureaus en fabrikanten, als ook voor de eindgebruikers/productiebedrijven, verplichtingen met zich mee welke zijn opgenomen in de ATEX-richtlijnen.

Lesinhoud

Het is van groot belang om te weten of uw bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving om zo de veiligheid te garanderen. De benodigde kennis is echter sterk afhankelijk van de functie van betreffende werknemer. Dosign Academy verzorgt ATEX-trainingen op verschillende niveaus. In onze trainingen verkrijgen deelnemers kennis van de verplichtingen en keuzemogelijkheden op het gebeid van explosieveiligheid in projecten. Voor optimaal rendement beperken we ons hierin tot die delen die voor de werkzaamheden van de doelgroep relevant zijn.

Doelgroep

De verdiepingsmodule 2 Explosieveiligheid (ATEX) is ontwikkeld voor personeel dat in staat moet zijn om de inhoud en omvang van de levering binnen projecten vorm te geven en te beoordelen. Ook gaat het er om de oplevering van de werkgever te kunnen kwalificeren en te kwantificeren, het beoordelen of aan de wettelijke eisen wordt voldaan, battery-limits van projecten te kunnen definiëren en te bewaken en tenslotte ook de opdrachtgever op zijn verantwoordelijkheden te kunnen wijzen en op zijn leveringsverplichtingen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld lead engineers, discipline managers en group leaders.

Maatwerk en incompany trajecten

Dosign Academy biedt ATEX trainingen op diverse niveaus voor diverse doelgroepen. Naast de trainingen op inschrijving verzorgen wij ook in-company (maatwerk)trajecten, bijv. ook voor operators.
Klaar voor de volgende stap in je carrière?
7 nov 2024 t/m 21 nov 2024
Rotterdam
6 dagdelen
Klassikaal
Aanmelden
Meer dan 5 deelnemers of geen passende datum gevonden?
Gerelateerde programma's
Start: neem contact op
Training Basis Explosieveiligheid (ATEX)
Technische trainingen
1 dagdeel

Explosiegevaar kan zich voordoen binnen alle organisaties waar gewerkt wordt met brandbare gassen, dampen of poeders

Dosign Academy
Niek van der Gaast
Dosign Academy
Start: neem contact op
Instrumentatie Engineering
Opleidingen
37 dagdelen

In de procesindustrie staat efficiëntie steeds meer centraal

Dosign Academy
Tim van Wijngaarden
Dosign Academy
Start: 9 oktober 2024
Training Basiskennis Functionele Veiligheid (SIL)
Technische trainingen
2 dagdelen

De veiligheid van industriële installaties is van groot belang voor de medewerkers, het milieu en de beheerder

Dosign Academy
Niek van der Gaast
Dosign Academy